Τοπική ώρα Ελλάδας:
EN | DE
Περίθαλψη - μέθοδοι IVF
 

Περίθαλψη - μέθοδοι IVF

 
Η εξωσωματική γονιμοποίηση (ΙΥΑ / IVF) αρχικά εφαρμόστηκε για την αντιμετώπιση προβλημάτων αναπαραγωγής όπως φραγμένες σάλπιγγες ή απουσία τους μετά από χειρουργική επέμβαση. Σήμερα,  η σύγχρονη τεχνολογία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (IVF, ICSI, IUI, Δωρεά γαμετών, IVF με δωρεά ωαρίων) όμως εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση και άλλων προβλημάτων αναπαραγωγής όπως ανωμαλία στην ωορηξία, χαμηλό αριθμό ή χαμηλή κινητικότητα σπερματοζωαρίων στο σπέρμα καθώς και ανεξήγητες αιτίες.

Ο βασικός στόχος είναι να προσφερθούν οι πιο αξιόλογες και αξιόπιστες ιατρικές υπηρεσίες και θεραπείες, ώστε να επιτευχθεί εγκυμοσύνη σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο.Εξωσωματική γονιμοποίηση – Βήμα με Βήμα


 
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
 
 
 
 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΜΕΘΟΔΟΙ IVF
Εξωσωματική Γονιμοποίηση - IVF
Δωρεά γαμετών, IVF με δωρεά ωαρίων / δανεικά ωάρια
Embryo adoption
Προεμφυτευτικός Έλεγχος (PGD - PGS - Καρυότυπος Σπέρματος)
Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη
Εμβρυομεταφορά - Μεταφορά βλαστοκυστών
Κρυοσυντήρηση Ωαρίων
Κρυοσυντήρηση Σπέρματος
Κρυοσυντήρηση Εμβρύων
ICSI - Τεχνικές Γονιμοποίησης
IUI - Σπερματέγχυση
Ωοθηκική διέγερση - Πρόκληση ωορρηξίας
EmbryoGlue®
MACS®
GERI
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future
Facebook
 
YouTube
Ώρα Ελλάδας:
EN | DE
Περίθαλψη - μέθοδοι IVF
 
Η εξωσωματική γονιμοποίηση (ΙΥΑ / IVF) αρχικά εφαρμόστηκε για την αντιμετώπιση προβλημάτων αναπαραγωγής όπως φραγμένες σάλπιγγες ή απουσία τους μετά από χειρουργική επέμβαση. Σήμερα,  η σύγχρονη τεχνολογία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (IVF, ICSI, IUI, Δωρεά γαμετών, IVF με δωρεά ωαρίων) όμως εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση και άλλων προβλημάτων αναπαραγωγής όπως ανωμαλία στην ωορηξία, χαμηλό αριθμό ή χαμηλή κινητικότητα σπερματοζωαρίων στο σπέρμα καθώς και ανεξήγητες αιτίες.

Ο βασικός στόχος είναι να προσφερθούν οι πιο αξιόλογες και αξιόπιστες ιατρικές υπηρεσίες και θεραπείες, ώστε να επιτευχθεί εγκυμοσύνη σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο.Εξωσωματική γονιμοποίηση – Βήμα με Βήμα


 
 
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
 
 
Εξωσωματική Γονιμοποίηση - IVF
Δωρεά γαμετών, IVF με δωρεά ωαρίων / δανεικά ωάρια
Embryo adoption
Προεμφυτευτικός Έλεγχος (PGD - PGS - Καρυότυπος Σπέρματος)
Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη
Εμβρυομεταφορά - Μεταφορά βλαστοκυστών
Κρυοσυντήρηση Ωαρίων
Κρυοσυντήρηση Σπέρματος
Κρυοσυντήρηση Εμβρύων
ICSI - Τεχνικές Γονιμοποίησης
IUI - Σπερματέγχυση
Ωοθηκική διέγερση - Πρόκληση ωορρηξίας
EmbryoGlue®
MACS®
GERI
Facebook
 
YouTube